W jaki sposób możesz uzyskać dofinansowanie z NFZ?

Aby móc uzyskać dofinansowanie z NFZ należy:

- Umówić się na wizytę lekarską w celu wypisania zlecenia na wybrany produkt medyczny. Poniżej przedstawiamy u jakiego lekarza powinna odbyć się wizyta i jaki kod lekarz powinien wpisać na zleceniu:

Link do oferty w PDF

 

KOD NFZ

Lekarz

 

Ortezy kończyn dolnych
(z wyłączeniem opasek elastycznych):

 

Orteza stabilizująca staw skokowy

J.036.00 – dla dorosłych

J.036.01 – dla dzieci

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii

lub
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i

traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii

narządu ruchu

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę

J.037.00 – dla dorosłych

J.037.01 – dla dzieci

Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia

J.038.00 –dla dorosłych

J.038.01 – dla dzieci

Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości

J.039.00 – dla dorosłych

J.039.01 – dla dzieci

Orteza jednostronna lub Obustronna nieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia

J.040.00 – dla dorosłych

J.040.01 – dla dzieci

Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym

J.043.00 – dla dorosłych

J.043.01 – dla dzieci

Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

J.044.01 – dla dzieci

 

Ortezy kończyn górnych
(z wyłączeniem opasek elastycznych)

Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)

L.047.00 – dla dorosłych

L.047.01 – dla dzieci

Orteza na rękę i przedramię

L.048.00 – dla dorosłych

L.048.01 – dla dzieci

Orteza stawu łokciowego
z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez

L.049.00 – dla dorosłych

L.049.01 – dla dzieci

Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez

L.050.00 – dla dorosłych

L.050.01 – dla dzieci

Orteza na ramię i bark
(z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”)

L.051.00 – dla dorosłych

L.051.01 – dla dzieci

Orteza na ramię i bark  typu „Dessault”

L.052.00 – dla dorosłych

L.052.01 – dla dzieci

Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia

L.053.00 – dla dorosłych

L.053.01 – dla dzieci

 

Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi

 

Gorset stabilizująco
- unieruchamiający

M.057.00 – dla dorosłych

M.057.01 – dla dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub

neurochirurgii i

neurotraumatologii

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz

posiadający specjalizację w

dziedzinie chemioterapii

nowotworów

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo- ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii, lub

ortopedii i traumatologii

narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii

dziecięcej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę

M.058.00 – dla dorosłych

M.058.01 – dla dzieci

Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami

M.059.00 – dla dorosłych

M.059.01 – dla dzieci

 

 

Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami

M.060.00 – dla dorosłych

M.060.01 – dla dzieci

Kołnierz sztywny

M.061.00 – dla dorosłych

M.061.01 – dla dzieci

Kołnierz półsztywny

M.062.00 – dla dorosłych

M.062.01 – dla dzieci

Półgorsetowa orteza szyjna

M.063.00 – dla dorosłych

M.063.01 – dla dzieci

Produkty przeciwodlezynowe

 

 

Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna

P.116

Lekarz podstawowej opieki

zdrowotnej

 

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

 

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

 

Lekarz podstawowej opieki

zdrowotnej, a w przypadku lasek

dla niewidomych także lekarz

posiadający specjalizację w

dziedzinie okulistyki

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

 

Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)

P.117

Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie

P.123

Pionizator

P.125

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Wózki inwalidzkie:

 

 

Wózek inwalidzki ręczny

P.127

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii, lub

ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku

P.129

 

 

 

Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego)

P.130

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej

 

lub lekarz posiadający

specjalizację w dziedzinie

chemioterapii nowotworów

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii, lub

ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub

rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

 

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego)

P.131

Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące  plecy i głowę

P.132

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

 

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii, lub

ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

- Po otrzymaniu zlecenia od lekarza należy je potwierdzić w najbliższym oddziale NFZ ze względu na miejsce zamieszkania

- Poniżej wzór poprawnie wypełnionego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne       

Druk zlecenia do pobrania     Wzór poprawnie wypełnionego zlecenia

- Aby dokonać zakupu należy zrealizować zlecenie naszym sklepie medycznym posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

- Aby wyszukać produkt należy wpisać w wyszukiwarce na stronie głównej nazwę produktu wypisanego na zleceniu lub produkt można znaleźć pod kodem NFZ, wpisując kod NFZ w wyszukiwarce na stronie głównej. Po wpisaniu kody wyświetlą się produkty, które można zakupić z refundacją NFZ.

W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie z PFRONu  w MOPS lub PCPR?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką.

Wysokość dofinansowania wynosi do 100 % udziału własnego (jeśli cena zakupu  nie przekroczyła limitu wyznaczonego przez NFZ) na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy lub 150 % kwoty limitu (jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony przez NFZ limit).

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie wymagane jest kryterium dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, których miesięczny dochód (obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku) nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

Wniosek do PCPR lub MOPS dotyczący dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

- Orzeczenie o niepełnosprawności lub grupa inwalidzka

- Gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

- Kserokopia zrealizowanego w naszym sklepie zlecenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem w naszym sklepie

- Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub fakturę proforma stanowiącą ofertę na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy zawierającą informację o refundacji NFZ oraz wysokości udziału własnego – w przypadku składania wniosku przed dokonaniem zakupu.

Chętnie odpowiemy na państwa dodatkowe pytania i zapraszamy do kontaktu: 605 674 017 lub e-mail: biuro@jasmedical.pl


Najczęściej kupowane

Promocje

Dostawcy

Tagi

JAS Medical to gwarancja doskonałej jakości takich sprzętów medycznych jak stabilizator lub orteza, wózek inwalidzki oraz wiele innych. Starannie dobieramy naszych dostawców w trosce o Twoje zdrowie oraz komfort. Robiąc zakupy w naszym sklepie, możesz skorzystać z refundacji NFZ. Nasz asortyment to między innymi: stabilizatory kolana, stabilizatory kostki, stabilizatory barku, stabilizatory nadgarstka, stabilizatory łokcia, ortezy tułowia, ortezy stawu skokowego, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, balkoniki i podpórki, materace przeciwodleżynowe. Sprawdź pełną ofertę!
Wdrożenie eCommerce - Maciej Sikora Usługi Informatyczne